30/4/2019

Η STARMEL PHARMACEUTICALS αποφασίζει την οικολογική αναβάθμιση της λειτουργίας της σε ποσοστό 50%, επενδύοντας κεφάλαια στην αλλαγή των συστημάτων φωτισμού,

Ενέργειας-κλιματισμού, στόλου μετακινήσεων και αποστολών, τεχνολογικού εξοπλισμού, κλπ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο