Στοιχεία επικοινωνία

Αγροτεμάχιο 591, Βιομηχανική Περιοχή Νέο Ρύσιο Τ.Κ. 57001

info@starmel.com

Τηλ.: 23920/72-555 Fax.: 23920/71-355

Μετάβαση στο περιεχόμενο